Vize ve Konsolosluk İşlemleri

Kişilerin Özel Bilgilerinin Korunması

2001/677 numaralı yasanın içeriğine göre, Dışişleri Bakanlığı, aşağıdaki belirtilen prensiplere uyularak, yasal (hukuksal) amaçlar için kullanılmak üzere, vize vermek amacı ile, noter işlemleri, nüfüs kayıtları ile ilgili işlemler, medeni haller, kişilerin gayrimenkullerin güvenliği ve kaydedilmesi, yol belgelerin tanzim edilmesi, diplomatik ve ticari pasaportlarının düzenlemeleri ve hususi ile hususi geçici pasaportlarının düzenlemeleri için, kişilerin özel bilgilerini işlemektedir.

Kişilerin özel bilgilerin işlenmesi, manuel veya otomatik yollara başvurarak yasal uyumları çerçevesinde ve ilgili kişilerin haklarının güvenliği, gizliliği ve koruması göz önünde bulundurarak gerçekleştirilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı tarafından işletilen kişilerin özel bilgileri aşağıdaki belirtilen kişilere verilebilmektedir: ilgili şahis ve onun yasal vekili, Romen Göçmen Ofisi ve özel bilgilerin işlemesi için yetkili olan otoriteler/kamu kuruluşları.

ÖZEL BİLGİLERİN İŞLENMİŞ VE KAYDI TUTULAN KİŞİLERİN HAKLARI

2001/677 sayılı kanuna göre kaydı tutulan kişiler (kayıtlı olan), yürürlükte olan yasalara göre aşağıda açıklanan haklara sahiptir:

  • bilgi edinme hakkı
  • kişisel verilerine erişme hakkı
  • kişisel veriler hakkında müdahale hakkı
  • kişisel veriler hakkında itiraz hakkı
  • kişisel veriler hakkında bireycilik kararının alınmaması hakkı
  • mahkemeye veya ANSPDCP’ye başvuru yapma hakkı

 

1. Bilgi edinme hakkı:

Dışişleri Bakanlığı kişilerin kişisel verilerini işlenen operatörü ve kişiler hakkında toplanan bilgiler vize, noter, nüfus veya medeni hallerinin işlenmesinde gerekmektedir.

Vatandaşların başvurularının verimli yapılması için, onlara verilen formlar doğru bir şekilde doldurulacak. Kişisel verilerin verilmemesi durumunda, vatandaşların başvurusu olumsuz sonuçlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı’nın yetkili kişilere verilen kişilerin kişisel bilgileri Romanya yetkili makamları tarafından işlenecektir. Söz konusu kişisel veriler, yetkili Romen makamlarının veritabanlarına girip saklanılacaktır.

 

2. Kişisel verilere erişme hakkı

2001/ 677 numaralı yasaya göre işlem gören kişilerin kişisel verileri hakkında, söz konusu kişi imzalı ve tarihli bir dilekçe ile başvurarak, operatörden aşağıda belirtilen hususları isteyebilir: kendine ait hangi çeşit bilgiler işlem görecek, hukuksal amacı, bu verilerin kimlere aktarılabileceği, nerede toplandığı, hangi otomatik işleme tabi tutulacağı ve ek haklar.

 

3. Kişisel verilerin içeriğine müdahale hakkı

Başvuru yapan kişi, ücretsiz olarak operatörden aşağıda belirtilen hususları isteyebilir:

  • 677/2001 numaralı yasaya göre işlem yapılmadıysa, özellikle eksik ve doğru olmayan bilgilerin işleme tabi tutulması halinde, söz konusu kişi kişisel verilerin düzenlenmesi, güncellenmesi, durdurulması veya silinmesi hakkını kullanabilir.
  • 677/2001 numaralı yasaya göre işlem yapılmadıysa, verilen bilgiler imzasız (anonim) verilere dönüştürülecek.
  • eğer işlemler yukarıdaki belirtilen şıklara göre yapılır ve 3. kişilere aktarılır ise 3.kişilere bilgi verilmesi (eğer bu işlem imkansız veya fazla prosedür içermediyse)

 

4. Kişisel veriler hakkında itiraz hakkı

Başvuruyu yapan kişi, ücretsiz olarak ve sebebini bildirmeden, onun kişisel verileri marketing amacı ile işlem görmesi veya 3. kişilere aktarılmaması.

 

5. Kişisel veriler hakkında bireysel bir karar alınmaması hakkı

Başvuru yapan kişi, isteme ve elde etme amacı ile aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

a) Kişisel veriler işlem gördükten sonra alınan kararlar ona hukuksal bir yetki yaratıyorsa özellikle kişilik, profesyonel yetenek, ahlaki davranış özellikleri etkileniyorsa verilen kararların iadesi veya iptal edilmesinin hakkı.

b) a) bendine göre işlem gören kişisel veriler ve alınan kararlar, bu kararların tekrar değerlendirilmesi hakkı

 

6. Mahkemeye veya ANSPDCP’ye başvuru yapma hakkı

Eğer bir kişinin kişisel verileri işlenmesinde haksızlık yapıldıysa ve 677/2001 numaralı yasanın şartları yerine getirmediyse, söz konusu kişi önce operatöre sonra, Kişisel Verileri İşleyen ve Gözetleyen Ulusal Kuruma (ANSPDCP) şikayet edebilir.

Ayrıca, söz konusu kişi onun haklarına saygı duymayan ve hukuksal bakımdan zarar veren operatöre dava açabilir.

2001/677 sayılı kanundan haklarınızdan faydalanmak için, aşağıdaki adrese tarihi ve imzayi belirten bir dilekçce başvuru yapabilirsiniz: Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Dairesi (Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, Bucuresti) veya email gönderebilirsiniz: drco@mae.ro

Ayrıca, 2001/677 sayılı kanunun içerdiği hakları yerine getirilmemesi durumunda, aşağıdaki belirtilen kuruma şikayette bulunabilirsiniz: Kişisel Verileri İşleten ve Gözetleyen Ulusak Kurum ve/veya yetkili mahkemelere başvurabilirsiniz.

Bilgi ve detaylar için, Kişisel Verileri İşleten ve Gözetleyen Ulusal Kurum’a (ANSPDCP) müracaat etmenizi rica ederiz.

Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucureşti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Website: http://www.dataprotection.ro/

 

01 Ocak 2019 tarihinden itibaren online randevu sistemine geçiliyor!

09/06/18

İzmir Romanya Başkonsolosluğu 01 OCAK 2019 tarihinden itibaren konsolosluk hizmetleri için online randevu sisteminin zorunlu hale geldiğini …

DUYURU !!!

04/25/18

İzmir Romanya Başkonsolosluğu 30.04.2018 ve 01.05.2018 günleri Kapalı Olacaktır. …

DUYURU !!!

04/19/18

01.05.2018 TARİHİ İTİBARİ İLE VİZE ÜCRETLERİ GİŞE DE YAZI İLE BELİRTİLEN BANKA VE HESABA SADECE DOSYA KABULÜNDEN SONRA…

Konsoloslar Birliği Öğle Yemeği

05/16/18

İzmir Romanya Başkonsolosu ve İzmir Konsoloslar Birliği Dekanı Sayın Byn. Mioara ŞTEFAN, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Konsoloslar…

Kuşadası Yaz Sezonuna Hazırlık

04/16/18

İzmir Romanya Başkonsolosu Mioara ŞTEFAN, TURSAB Kuşadası’nın da katkılarıyla, 13 Nisan 2018 Cuma günü, Kuşadası’nda, Romanya’da ki …