Vize ve Konsolosluk İşlemleri

Romanya Vizesi. Vizeye ihtiyacım var mı?

Vize başvurusu için online, www.eviza.ro adresi aracılığı ile başvuru formu doldurulur. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra başvuru sahibine, evrak teslim ve gorüşme için email ile randevu verilir. 

Vize başvurusu şahsen yapılır. 

Posta ve ya kurye aracılığı ile gönderilen vize başvuruları kabul edilmez.

Aracı kurum vasıtasıyla vize başvurusu kabul edilmez.

Vize ücreti başvuru dosyasının kabulu ve kontrolünden sonra ödenmelidir.

Romanya topraklarında kalış vizesini kimlere verilir?

Turistik pasaportları hamilileri Türk vatandaşlarının, Romanya topraklarını transit geçmek veya Romanya topraklarında kalmak için vize almalarına ihtiyaç duyulmaktır.

Diplomatik, hizmet veya özel pasaport hamilileri Türk vatandaşları, Romanya’yı transit geçmek için veya kısa sureli giriş yapabilmeleri için vizeden muaf tutulmaktadırlar. Bu kişiler, 6 aylık olan sure içerisinde ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren 90 gün kalma hakkına sahiptirler.

AB ülkelerinden bir tanesi veya Schengen ülkesi tarafından tanzim edilen ikamet tezkeresi veya geçerli vizesi, veya İsviçre ile Liechtenstein tarafından tanzim edilen ikamet tezkeresi sahip olan Türk vatandaşları, vizesiz olarak 5 (beş) günü geçmemek kaydıyla ve ilgili vize veya ikamet tezkeresinin geçerliliği süresini aşmamak şartı ile, Romanya’yı transit geçebilirler. 

Romanya topraklarına giriş vizesi nereden temin edilir ?

Romanya topraklarına giriş vizesi, Türkiye’de bulunan Romanya’nın diplomatik misyonları ile konsolosluk birimleri aracılığı ile temin edilmektedir:

 

 • Romanya Ankara Büyükelçiliği’nin Konsolosluk Bölümü;
 • Romanya İstanbul Başkonsolosluğu;
 • Romanya İzmir Başkonsolosluğu.

Romanya topraklarına giriş vizesini talep eden Türk vatandaşları, ikamet adresine göre ilgili diplomatik misyonun görev alanını baz alarak, söz konusu diplomatik misyonu veya konsolosluk birimine gelerek vize başvurularını gerçekleştirebilir.

 

ROMANYA VİZESİ

Romanya’ya giriş vizesinin temini ile Romanya’daki seyahat rejimi ile ilgili genel bilgiler

Vize, belirli bir süre için, transit geçmek veya geçici olarak Romanya’daki kalış için talebinde bulunmak, Romanya Sınır Hudut Noktalarından bunu göstermek için vize hamiline müsaade tanıyan belgedir. Yasal hükümlerine istinaden, Romanya Sınır Hudut Gümrük Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, yabancıların, Romanya’ya giriş ile Romanya topraklarında kalış koşulların yerine getirip getirmediklerini ispatlamalarını talepte bulunurlar. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse, yabancı uyruklu vatandaşın Romanya vizesi var ise bile, Romanya’ya girişi reddedilebilir.

Romanya’da yaşayan yabancıların rejimine ilişkin 194/2002 numaralı Acil Hükümet Kararı değiştirilerek yerine getirilen 157/2011 Yasa uyarınca öngörülen şartlar altında, Romanya vizesi, Romanya’nın diplomatik misyonları ile konsolosluk birimleri tarafından tanzim edilir.

 

Romanya tarafından tanzim edilen vize çeşitleri aşağıdaki gibidir:

1. Havaalanı transit vizesi (A sembolü):  havaalanların uluslararası alanına giriş ile esas gidilecek ülkenin uçağına bininceye kadarki kalışını sağlayan vizedir.

2. Transit vizesi (B sembolü): 5 günü geçmeyecek kaydı ile transit geçmek amacıyla, Romanya’ya girişini sağlayan vize türüdür.

3. Kısa süreli oturum vizesi (C sembolü) :> Yabancılara Romanya topraklarına girme ve ilk giriş tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde kesintisiz olarak veya birkaç konaklama yaparak toplam 90 günü aşmayacak şekilde oturum izni veren vizedir (veya, eğer ki çoklu giriş vizesi ise, ilk girişten sonra dikkate alıınır), bu vize çeşidi aşağıdaki faaliyetlerin amacın konusu olabilir: resmi görev, turizm, iş, kişisel ziyaret, nakliyat, kültürel, bilimsel, insani faaliyetlere katılım, kısa süreliğine tıbbi tedavi, veya Romen yasalarına karşı gelmeyen diğer faaliyetler. Yürürlükteki ulusal düzenlemelerine istinaden, kısa süreki oturum vizesi sahibi olan yabancının oturum hakkı uzatılamaz. 

4. Uzun süreli oturum vizesi (D sembolü): 90 günü geçmeyecek şekilde, aşağıdaki faaliyeterin yürütülmesi için Romanya topraklarına giriş ile kalışını sağlayan vizedir: ekonomik, mesleki, ticari (yatırım) faaliyetler, calışma, eğitim, aile tamamlaması, tayın, dini faaliyetler, bilimsel araştırma faaliyetler, diğer faaliyetler, Romen yasalarına karşı gelmeyen diğer faaliyetler, diplomatik ile hizmet vizesi.


Uzun süreli oturum vizesi: Bu vize çeşidin oturum hakkı 90 gündür.Bu hak, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Romanya Göçmen Bürosu’na başvuruda bulunarak ve buna istinaden, ikamet tezkeresini tanzim edilip gerçekleştirilerek, Romanya ulusal alanındaki oturum hakkın uzatılması için talebinde bulunarak uzatılabilir. Geçici oturum hakkın uzatılması için başvurular şahsen olarak başvuru sahibi tarafından yapılır, ve bu başvurular, onaylanan oturumun süresinin sonra eren en az 30 öncesinden ikamet adresi bölgesindeki Romanya Göçmen Bürosu’nun tesis edilen ofislerine yapılır. Bu süresin geçmesi, doğal olarak, vizenin iptali ile Romanya topraklarını terk etme zorunluluğu beraberinde getiriyor.

Uzun süreli oturum vizeleri, sadece Romanya İçişleri Bakanlığı – Romanya Göçmen Bürosu’nun tanzim edilmiş ön onayına istinaden verilir.

Uzun süreli oturum vizeleri, Romanya topraklarına giren yabancıların, geçici oturum hakkının uzatılmasını ve oturum tezkeresinin elde edimesi için talepte bulunabilir.

Kısa süreli oturum vizesi aracılığı ile yabancının Romanya topraklarında oturum hakkı uzatılamaz.

Kısa süreli oturum vizesini esas alarak Romanya’ya giren yabancı kişinin seyahat amacı, Romanya’daki kendi kalış süresince değiştirilemez.

Romanya için giriş vizesini talepte bulunmak isteyen 3. ülkenin vatandaşı, doldurulmuş ve uygunca imzalanan vize başvuru formuna ek olarak, Romanya devleti tarafından kabul edilen ve üstüne vize işlenebilir durumda olan geçerli bir seyahat belgesini ibraz etmek zorunda, ayrıca bunların dışında, seyahat amacını, kalış süresini, kalış süresince geçinme araçlarının, Romanya seyahati bitiminden sonraki kendi ülkesine dönüş veya başka ülkeye seyahatin devamının ıspatlayacak şekilde yasaların öngördüğü belgeleri de sunması gerekiyor.

Romanya tarafından kabul edilmeyen karasal otoritelerin veya ülkelerin durumu ile ilgili, vizeler, 94/2008 sayılı Hükümet Kararnamesi’nin öngördüğü hükümlerine istinaden, elektronik pasaportların dolaşımı ile ilgili çeşitli tedbirlerin tespiti için, ve ayrıca başka seyahat belgelerin çıkarılması için, isteğe göre, vizenin uygulanması için ayrı sayfalara tanzim edilir.

 

Tüm vize tipleri için gerekli evraklar

1.    Son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş ve vize bitim tarihinden sonra en az 6 ay geçerli pasaport

2.    2 adet yeni resim

3.    Uluslararası seyehat sağlık sigortası

4.    Uçak/otobüs bileti rezervasyonu ya da çıkış yapacak araca ait evraklar (ruhsat, şoför ehliyeti, yeşil sigorta)

 

Vize türlerine göre gerekli evraklar

I.  KISA SÜRELİ OTURUM VİZESİ

B - Transit Vizesi

 •  Üçüncü ülke ya da Romanya’nın komşu ülkesinin vizesi
 • C/M - Görev amacıyla kısa süreli vize
 • Romen devleti ve bağlı olduğu devlet bünyesinde hükümet, kamu yönetimi veya uluslararası organizasyonlar gibi misyonlarda resmi görev amaçlı çalışacağına dair bir belge
 • Göreve giden kişilere eşlik eden aile üyelerine de vize uygulanbilir. Bu durumda aile bağının nüfus kayıt örneği ile kanıtlanması gerekir

C/TU - Turist vizesi

 • Konaklamaya ait voucher ya da rezervasyon bilgisi ve seyehat güzergahı
 • Finansal durumunu gösteren belge
 • Hangi meslek ile meşgul olduğunu ya da şu an ki durumunu gösterir belge

C/VV - Ziyaret amaçlı vize

 • Davet eden kişi tarafından düzenlenen, vize sona erdiğinde yabancı kişi Romanya’yı terketmediği taktirde deport masraflarının ve davet süresi boyunca  geçinme ve konaklama masraflarının davet eden kişi tarafından karşılanacağının  beyan edildiği noter tasdikli davetiye aslı
 • Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ya da Romanya da ki oturum belgesi
 • Konaklama ile ilgili evraklar (otel rezervasyonu,davet edenin tapu belgesi ya da kira sözleşmesi)
 • Çalıştığı işyerinden bir belge, SGK dökümü, maaş bordrosu ya da şu anda ki durumunun ispatı
 • Gerekli olduğu hallerde nüfus kayıt örneği

C/A – Ticari amaçlı vize

 • Ziyaret edilecek firma tarafından düzenlenecek ziyaret süresi boyunca geçinme ve konaklama masraflarının firma tarafından karşılanacağının beyan edildiği davetiye aslı
 • Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ya da Romanya’da ki geçerli oturum belgesi
 • Banka hesap dökümü
 • -Konaklamaya ait belgeler
 • Çalıştığı işyerinden alınmış belge, SGK dökümü, maaş bordrosu ya da şu anda ki durumunun ispatı

C/TR - Nakliye Taşımacılık Vizesi

 • Başvuru yapan firma tarafından hazırlanan şoförün o firmada çalıştığına dair yazı aslı
 • Firma evrakları: taşımacılık belgesi, ticaret odası kaydı, C2 yurtdışı izin belgesi
 • CMR
 • SGK hizmet dökümü ödeme ispatı

C/SP - Sportif Faaliyet vizesi

 • Sağlık sigortası ve konaklama  gereksinimlerinin belirtildiği organizatör davetiyesi
 • Her üyenin sıfatının belirtildiği yabancı sportif delegasyonu resmi listesi
 • Gönderen klubün veya spor federasyonunun sertifikası

C/ZA - Kültürel, Bilimsel, İnsani, kısa süreli tıbbi tedavi yada Romanya kanunlarına uygun başka faaliyetler

 • Romanya’da var olduklarını ispatlamak amacıyla gidilecek olan kuruluşlar tarafından verilen belgeler, devlet kuruluşundan alınmış öğretim birimlerinin eğitim programları ile ilgili belge (ör.öğrenci programları Erasmus Plus ya da benzeri programlar)
 • Banka hesap dökümü
 • Konaklamaya ait belgeler
 • Çalıştığı işyerinden alınmış çalışma belgesi ya da şu anda ki durumunun ispatı

 

II. Uzun Sürelİ Oturum Vİzesİ

(bu vize tipi için Romanya’ya girdikten sonra oturum için başvuru yapmak gereklidir)

D/AE - Ekonomik Faaliyet Vizesi

 • Mesleki hazırlık şartları ile ilgili koşulların yerine getirildiğinin kanıtı
 • Sabıka Kaydı

D/AP - Mesleki Faaliyet Vizesi

 • Söz konusu mesleğin yapılabilmesi için yasal şartların yerine getirildiğinin ispatı (meslek ruhsatı)
 • Kendi ülkesinde, Romanya’da gerçekleştirmek istediği faaliyete benzer bir faaliyet gerçekleştirdiğinin ispatı (kendi ülkesinde ki meslek ruhsatı)

D/AC - Ticari Faaliyet amaçlı uzun sureli oturum vizesi

 • Çalışma Bakanlığı’nın yabancı yatırımcılar için ticaret destekleme merkezi tarafından verilen teknik onayı, yabancı yatırımcının göstereceği faaliyet hakkında Romanya’da faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve uzun sureli oturum alabilmesi için alınacak teknik onay
 • Sabıka Kaydı
 • Konaklama İspatı

D/AM - Çalışma Vizesi

 • Göç İdaresinden (IGI) alınmış çalışma izni yazısı
 • Vize süresince boyunca aylık brut asgari ücret üzerinden hesaplanılacak geçinme ispatı
 • Vize süresi boyunca konaklama ispatı
 • Sabıka kaydı

D/DT - Geçici Görev Vizesi

 • Geçici görevde çalışacak kişi için Göç İdaresinden (IGI) alınmış çalışma izni fotokopisi
 • Vize süresince boyunca aylık brut asgari ücret üzerinden hesaplanıcak geçinme ispatı.
 • Sabıka kaydı.

D/SD - Öğrenim Vizesi

 • Gündüz eğitimi göreceğinin belirtildiği Romanya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kabul yazısı
 • Yıllık eğitim harcı bedelinin en az bir yıllık tutarının ödendiğine dair dekont
 • Değişim programını organize eden kurum tarafından öğrencilere verilen hibe miktarının ve aynı zamanda da gerektiğinde deport masraflarının karşılanacağının taahhudu
 • Apostilli sabıka kaydı
 • Sağlık seyehat sigortası minimum 6 aylık
 • Oğrenim gordüğü okuldan ya da ilgili kurumdan yabancı dil bilgisi seviyesini gosterir belge 
 • Öğrenci değişim programının kanunen tanınan ve projeyi destekleyen bir eğitim kurumu  tarafından düzenlendiğine dair belge
 • Öğrenci değişim proramı dahilinde konaklama hizmetinin ve kalınan süre içerisinde ki masrafların programı düzenleyen kurum tarafından karşılandığını gösterir yazı.
 • Voucher ya da konaklamaya ait belge.

D/VF Aile Tamamlama Vizesi

1.    İki yabancı vatandaşın evlenmesi

 • Göç İdaresi (IGI)  tarafından düzenlenmiş başvuru onay yazısı.
 • Sabıka kaydı
 • Evlilik cüzdanı ya da gerekli görülürse akrabalık derecesi ispatı
 • Başvuranın aile birleşiminde bulunacak kişilerin beraber yaşıyacaklarına dair gerçek beyanı.
 • Romanya’da normal standartlarda ki bir ailenin yaşıyabileceği bir yaşam alanına ait kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi
 • Geçinme araçlarının  ispatı
 • Başvuru yapanın vize talebi süresince  sağlık sigortası
 • Reşit olmayan çocuklar için muvafakatname

2.    Romen vatandaşı ile evlenme

 • Romen yetkililerince hazırlanmış evlilik cüzdanı ve gerekli görülürse akraba derecesi ispatı.
 • Sabıka kaydı
 • Romanya vatandaşının aile üyesi olarak başka  bir üye ülkede ikamet etme hakkı olduğunu gösteren  belge

 

1 yıllık geçici oturuma sahip olanlar, Avrupa Birliği mavi kartına sahip olanlar, uzun süreli oturuma sahip olanlar ya da mülteciler devletin korumasındakiler uzun süreli oturum vizesine aşağıdaki kişiler için başvuruda bulunabilirler:

 • Karı/Koca
 • Başvuranın reşit olmayan çocukları,evlat edinilenler dahil olmak üzere,
 • Başvuranın reşit olmayan çocukları,evlat edinilenler dahil olmak üzere, velayetinde olan ve ebeveyn olarak bakmakla yükümlü oldukları. Eğer velayet hakkı ortak ise her iki tarafın rizasının olduğu muvafakatname gerekli.
 • Karı/kocanın reşit olmayan bekar çocukları ya da ebeveyn olarak bakmakla yükümlü oldukları evlat edinilmiş reşit olmayan çocuklar dahil olmak üzere.Eğer velayet hakkı ortak ise her iki tarafın rızasının olduğu muvafakatname gerekli.

Yukarda belirtilen yabancılar dışında bilimsel araştırma amaçlı ikametgah başvurusunda bulunanlar ve Avrupa Birliği mavi kart kapsamında mülk sahibi olan yabancılar da, 1 yıllık süreden az oturuma sahip olsalar bile, aile tamamlama vizesi başvurusunda bulunabilirler.

Göç İdaresi de yasaca belirlenen şartlara uygunsa aile tamamlama vizesini aşağıdaki koşullarda onaylıyabilir:

 • Başvurada bulunanın ya da karı/kocanın kendi başlarına geçinebilme imkanları olmayan ya da oturdukları ülkede aile desteğine sahip olmayan birinci derecede ki akrabaları için
 • Başvuruda bulunanın ya da karı/kocanın sağlık sebebiyle kendilerine bakamayan yetişkin bekar çocukları için.

Mülteci statüsünden yararlanan ya da uluslararası korumada olan refakatsiz (velisi bulunmayan) reşit olmayan çocuklar için aile tamamlama başvurusunda bulunabilecekler:

 • Birinci derecede ki akrabaları ya da yasal akrabaları
 • Eğer yakın derece akrabası yok ise, diğer akrabalar

Aile tamamlama amaçlı vizeleri diplomatik misyonlar tarafından ya da başvuranın ikametgahına uygun olarak oturdukları ülkenin Romanya konsolosluk büroları tarafından çıkarılmaktadır.

Aşağıdaki kategoride ki kişilerde aile tamamlama vizesi başvurusunda bulunabilir:

 • Romen vatandaşı ile evli yabancılar
 • Müşterek bir çocukları olan bekar romen vatandaşı ile yaşayan bekar yabancılar
 • Romen vatandaşının veya eşlerden birinin ya da hayat arkadaşının çocukları (evlat edinilenler dahil)
 • 21 yaşını doldurmayanlar
 • eğitimi devam edenler ve 26 yaşını geçmemiş olanlar
 • sağlık sebebiyle kendilerine bakamayan yetişkin çocuklar

Evlat edinmenin yasalara uygun olarak , romen yetkili makamlarınca kabul edilmiş bir kararla onaylanmış ya da başka bir devletin yetkili bir makamının kararı ile onaylanmış olması gereklidir.

 • Romen vatadaşının birinci dereceden akrabaları ya da bunların karısının/kocasının
 • Reşit olmayan romen çocuğun yabancı ülke vatandaşı ebeveyni, reşit olmayan çocuğun bakımından sorumluysa ya da  nafaka ödüyorsa
 • Yabancılar, romen vatandaşının aile bireyleri, başka bir ülkede oturma izini olduğunu ispatlayan evrak.

D/AR – Dini Amaçlı Vize

 • Diyanet işleri bakanlığı onayı
 • Romanya da kurulmuş yasal bir dini organisazyonun temsilcisi olduğunuz ispatlayan belge.
 • Vize süresince boyunca aylık brut asgari ücret üzerinden hesaplanıcak geçinme ispatı.
 • Sabıka kaydı
 • Konaklama ispatı

D/CS - Bilimsel Araştırma Vizesi

 • Ulusal bilimsel araştırma otoritesi tarafından onaylanan kabul yazısı
 • Sabıka Kaydı
 • Öğretim üyeleri için bağlı oldukları kurumlardan alınan proje ve seyahatleri ile ilgili teyit yazısı ve çalıştıkları yerden alınan SGK dökümü
 • Avrupa Birliği programları için, karşı tarafta ki kuruluştan alınan davet mektubu ve  Türkiye’ de ki ilgili kuruluştan katılınacak program ile ilgili teyit yazısı.

D/AS - Diğer Faaliyetler

 • Bir şirkete yönetici olarak aday gösterilenler; aşağıdaki koşulların hepsini yerine getirdiklerini ispatlarlarsa:
 • Yönetici vasıflarına sahip olmak
 • Talep tarihinde şirketin ortağı veya hissedarı olmamak ya da başka bir romen tüzel kişiye ve son iki yılda bu niteliğe sahip olmamak
 • Sözkonusu ticari şirkette bu amaçla ikamet etme hakkına sahip başka bir yabancı olmaması
 • Sözkonusu ticari şirkette en az 50.000 euro luk bir sermaye arttırımı ya da bir teknoloji transferi olması
 • Romanya ya giriş için başvuran kişiler, bir satıcı firmaya ücretsiz mesleki eğitim vermek amacıyla, profesyonal bir eğitim sağlayıcısı olarak görevli olanlar veya bir kamu sektörü işletmesi bünyesinde görevli olanlar ve bu tür faaliyetleri yürütmek için yasa çerçevesinde yetkilendirilmiş kişiler aşağıdaki koşulların hepsini yerine getirdiklerini ispatlarlarsa:
 • Eğitim verme amacıyla karşılıklı imzalanmış bir sözleşme
 • Vize süresi boyunca aylık ortalama maaş üzerinden hesaplanıcak geçim parası
 • Eğer başvuran reşit değilse ebeveynlerinin ya da vasisinin Romanya topraklarında başvuru amacıyla ikamet edebileceğine dair onay yazısı
 • Gönüllü programı dahilinde çalışacak olanlar aşağıdaki koşulların hepsini  yerine getirdiğini ispatlaması gereklidir :
 • Gönüllü ile kamu hukuku ile yönetilen bir tüzel kişi ya da kar amacı gütmeyen özel hukuk, devamında evsahibi kuruluş olarak anılacaktır, arasında imzalanmış sözleşme, görevini yerine getirirken yürütecekleri faaliyete uygun olan koşulların ve çalışma saatlerinin de belirtildiği sözleşme
  • Evsahibi organizatorun gönüllünün kalma süresi boyunca olan  konaklama, bakım masrafları, sağlık seyehat sigortası, ülkeyi terk etmesi halinde doğabilecek masraflardan sorumlu olduğunu belirten yazı
  • 14 yaştan büyük olunması
  •  Eğer başvuran reşit değilse ebeveynlerinin ya da vasisinin Romanya topraklarında başvuru amacıyla ikamet edebileceğine dair onay yazısı
 • Uzun süreli tıbbi tedavi görenlere kamu veya özel tıbbi kuruluşlarca, söz konusu kuruluşlardan kabul edilme, teşhis ve tedavi sürecinin belirtildiği bir mektup sunulması durumunda. Kabul edilme mektubunda yabancının kendisine yalnız bakamadığı açıklandığı taktirde eşlik eden bir şahısa da
 • Romen yasalarına aykırı olmayan faaliyetler gerçekleştiren kişilere, Romanya’da var olduklarını ispatlamaları halinde
 • Romanya’nın spor kluplerinde profesyonel spor faaliyeti gerçekleştiren oyuncular, Gençlik ve Spor Bakanlığının Nr.631/2017 sayılı kanununa uygun olarak spor aktiviteleri çerçevesinde imzaladıkları sözleşmelerini uzun süreli oturum için ibraz etmelidirler.

Mevzuata göre konsolosluk fiilen gerekli gördüğü hallerde Romanya’ya giriş için vize başvurusunda bulunan yabancıdan yukarıda yazılanlar dışında başka evraklar da isteyebilir.

NOT: Sabıka kaydı orjinal imzalı ve kaşeli olmalıdır! (E-devletten alınan sabıka kaydı geçersizdir)

Romanya’ ya giriş izni vermek için karşılanılması gereken şartlar.

 • Ulusal düzenleyici hükümler çerçevesinde vize alınmış olması başvuranın ulusal topraklara girişini garantilemez, sınır çıkış noktalarında ki kontrollerde de şartlara uygun olduklarını kanıtlayarak istenilenleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
 • ÖNEMLİ ! Sonraki tamamlamalar ve değişikliklerle yeniden yayınlanan hükümlere uygun olarak  (art.23 alin.(1) din OUG nr.194/2002) Romanya topraklarına girişte vizenin geçerliliği kontrol edilmesinin yanı sıra daha önceki kalış süreleri de kontrol edilecektir. Romanya’ya giriş ve kalış süresi vize üzerinde belirtilen gün sayısı kadar olmalıdır ve daha önceki girişler de dahil olmak üzere 180 günlük süre içerisinde 90 günlük kalma hakkına sahiptirler.
 • Devlet acil durum yönetmeliği hükümlerine uygun olarak (art.6 alin.(1) din OUG nr.194/2002 ) 

aşağıdaki koşulları yerine getiren yabancılar Romanya’ ya giriş iznine sahiptirler :

 • Vize verilecek pasaportun son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş ve vize bitim tarihinden sonra en az 6 ay geçerli bir pasaport olması ve geçerli sınır kapısında Romen devleti tarafından kabul edilen şartlara uygun bir pasaportu olanlar
 • Yürürlükte olan yasalara uygun olarak vize veya oturum iznine sahip olanlar, duruma göre, başvuru sahibine Romanya için bağlayıcı ve uluslararası anlaşmalar gereği Avrupa Birliği koşullarına dayanılarak yetkili makamlarca verilecek, kalmasını sağlıyacak transit vizeye sahip lanlar
 • Mevzuata göre, seyehat amacını gösterir belge,konaklama koşulları ve kalış süresi boyunca, vize sahibinin bakımını, tekrar geldiği ülkeye dönmesini, veya başka bir ülkeye transit geçiş yapmalarını sağlıyacak miktarda finansal imkana sahip olmaları.
 • Transit geçiş yapan yabancılara, varış ülkesinin topraklarına girmeleri ya da Romanya topraklarını terk etmeleri için gerekli vize izni verilir
 • Romanya topraklarına girmeleri hususunda haklarında ulusal uyarı sisteminde herhangi bir uyarı  bulunmayanlar
 • Romanya topraklarına girmeleri hususunda haklarında Schengen bilgi sisteminde herhangi bir uyarı  bulunmayanlar
 • Daha önce vize alma amacı ve şartlarının yasal olmayan bir şekilde çiğnenmemiş olması veya duruma göreRomanya topraklarına girişte yada gümrük geçişlerinde sahte evrak ibraz edilmemiş olması gereklidir
 • Ulusal savunma ve güvenlik, toplum düzeni ve ahlakı ve halk sağlığı adına bir tehlike teşkil etmemek gereklidir.

 

Vize Reddi / İptali  Durumunda:

Romen vizesi yurtdışındaki diplomatik misyonlar, gümlük geçişlerindeki polis memurları veya Romanya’da ki Göç İdaresi tarafından iptal edilebilir. İptal ya da red kararı yabancıya nedenleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

Göç İdaresi ve Dışişleri Bakanlığı tarafınca C/TU, C/VV, C/A tipi vize başvuruları için davet mektubu istenilen devletler: Afganistan, Cezayir, Angora, Bangladeş, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuzey Kore, Lübnan, Libya, Mali, Moritanya, Marok, Nijerya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Tunus, Özbekistan, Yemen.

Vize başvurularının sonuçlanma süresi :

Tip C - Evrak tesliminden 48 saat sonra

Tip D/AM ve Tip D/DT – Evrak tesliminden sonra 10 güne kadar

Tip D – Evrak tesliminden sonra 45 güne kadar

 

Romanya 2014 yılı itibari ile e-vize (http://evisa.mae.ro) uygulamasına geçmiştir, online vize başvurusunda bulunanlar, konsolosluk tarafından belirtilen tarihte, görevli ile yapacakları birebir görüşme için başvuru formunu imzalı bir şekilde getirmelidirler. Başvuru formları e-vize portalından başvuru yapıldıktan sonra bilgisayar aracılığı ile alınmaktadır, elle doldurulan formlar kabul edilmemektedir!

Online e-vize (http://evisa.mae.ro) başvurusu, sistem aracılığı ile evrakların kontrolünün yapılarak, başvuranın dosyasını daha kolay tamamlayabilmesi ve vizesinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi hususunda başvuruda bulunanlara kolaylık sağlar.

Vize başvuruları Romanya diplomatik misyonlarına veya yabancı ülkede oturanların ikametgah durumlarına göre bağlı oldukları konsolosluklara, planlanan gidiş tarihinden en az 2 hafta önce ya da 3 aydan çok olmayacak şekilde (D tipi uzun süreli oturum vizesine başvuranlar hariç) yapılmaktadır.

Vize başvuru günlerinde, e-vize sistemi aracılığı ile, konsolosluk görevlisi sayısına bağlı olarak günde 20 adet başvuru  kabul edilebilmektedir.

 

RANDEVU TALEPLERİ ÜCRETLENDİRİLMEMEKTEDİR!!

Vize başvurusunda bulunanlar başvurularını bizzat kendileri yapmalıdırlar.

ARACI KURUM İLE BAŞVURU KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

 

VİZE BAŞVURUNUZ SONUÇLANMADAN UÇAK/OTOBÜS BİLETİ SATIN ALMAYINIZ!

Vizesi onaylanan pasaportlar  sadece kimlikle teslim edilir.

AYNI GÜNDE VİZE VERİLMİYOR ISRAR ETMEMENİZ RİCA OLUNUR!

 

Daha detaylı bilgi için, lütfen Romanya Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesini inceleyiniz.http://www.mae.ro

 

01 Ocak 2019 tarihinden itibaren online randevu sistemine geçiliyor!

09/06/18

İzmir Romanya Başkonsolosluğu 01 OCAK 2019 tarihinden itibaren konsolosluk hizmetleri için online randevu sisteminin zorunlu hale geldiğini …

DUYURU !!!

04/25/18

İzmir Romanya Başkonsolosluğu 30.04.2018 ve 01.05.2018 günleri Kapalı Olacaktır. …

DUYURU !!!

04/19/18

01.05.2018 TARİHİ İTİBARİ İLE VİZE ÜCRETLERİ GİŞE DE YAZI İLE BELİRTİLEN BANKA VE HESABA SADECE DOSYA KABULÜNDEN SONRA…

Konsoloslar Birliği Öğle Yemeği

05/16/18

İzmir Romanya Başkonsolosu ve İzmir Konsoloslar Birliği Dekanı Sayın Byn. Mioara ŞTEFAN, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Konsoloslar…

Kuşadası Yaz Sezonuna Hazırlık

04/16/18

İzmir Romanya Başkonsolosu Mioara ŞTEFAN, TURSAB Kuşadası’nın da katkılarıyla, 13 Nisan 2018 Cuma günü, Kuşadası’nda, Romanya’da ki …